ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Εγκύκλιος για αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στον δημόσιο τομέα

Η εγκύκλιος με τίτλο: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/23.12.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ  (elkedim.gr) ως πάροχοι κατάρτισης θα υλοποιήσουν το παρακάτω προγράμμα που τίθεται  σε εφαρμογή στο επόμενο χρονικό διάστημα...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 3Κ/2014 - Θέσεις Τ.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2014 (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Έκδοση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1Σ/2014

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2014 (ΦΕΚ 14/22-10-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση είκοσι δύο (22) θέσεων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.),...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ»

Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ  (elkedim.gr) ως πάροχοι κατάρτισης θα υλοποιήσουν το παρακάτω προγράμμα που τίθεται  σε εφαρμογή στο επόμενο χρονικό διάστημα...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Κυοφορείται «επιταγή» στον τουρισμό για 8.000 ανέργους

Τρεις αποφάσεις για την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού, για απόκτηση...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Με απόφασή του το υπουργείο Εργασίας καθορίζει τα σχετικά με την επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Η προκήρυξη 7Κ/2014 εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Εκδόθηκε η προκήρυξη 6Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/16.12.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Η Προκήρυξη 6Κ/2014 εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

OAEΔ: Στις 19 Δεκεμβρίου Δώρο Χριστουγέννων και επίδομα στους ανέργους

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2014 στους επιδοτούμενους ανέργους και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

«Ακαδημία» για ανέργους!

Κολεγιά με την Microsoft έκανε ο... ταπεινός ΟΑΕΔ και εγεννήθη το πρόγραμμα «Ακαδημία Πληροφορικής», αυτό δηλαδή που υφίσταται από χρόνια στην αλλοδαπή και υποστηρίζει προϊόντα της...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο

Ως εργαλείο για τις προαγωγές, την επιλογή προϊσταμένων , τη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά εργασίας, δηλαδή τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας, αλλά και την πρόσληψη ή μη των...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 25.642 θα πάρουν το επίδομα

Ο υπουργός Εργασίας  κ. Βρούτσης ενημέρωσε σήμερα την Βουλή ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά με επιτυχία σε 13 δήμους και μέχρι σήμερα οι...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για κινητικότητα

Μετά την εξέταση των 701 ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της 11/2014 Ανακοίνωσης κινητικότητας προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και φορέων, το ΑΣΕΠ κατάρτισε...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Πρόγραμμα Erasmus για δημοσίους υπαλλήλους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2015 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην Προκήρυξη 5Κ/2014

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2014του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/11-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ποιοι εργαζόμενοι πλήττονται από τις αλλαγές στο ασφαλιστικό

Από 2 έως 12 χρόνια θα εργαστούν περισσότερο χιλιάδες ήδη εργαζόμενοι προκειμένου να βγουν στην σύνταξη, μετά τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, οι νυν συνταξιούχοι...