Βέροια: Μέτρα κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων

 

Από την Αστυνομική Διεύθυνση, ανακοινώθηκαν τα μέτρα κυκλοφορίας κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων στην πόλη της Βέροιας:

 

Ανακοίνωση:

Αποβλέποντες στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη της Βέροιας κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων, την Παρασκευή 06-01-2017,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Α) Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, την Παρασκευή 06-01-2017, από ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο διέλευσης της θρησκευτικής πομπής και τέλεσης των θρησκευτικών εκδηλώσεων, στις κατωτέρω οδούς:
- Στην οδό Αγίου Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου.
- Στην οδό Βερμίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.
- Στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την Βερμίου έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης.
Β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βενιζέλου από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 06-01-2017 και από ώρα 10:30 έως 11:30.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
-Οι ρυθμιστικές πινακίδες θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Δήμου Βέροιας, ενώ μέτρα τροχαίας θα ληφθούν από το Τ. Τ. Βέροιας
Ά ρ θ ρ ο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και 2 του Ν. 2207/94, άρθρο 420 του Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 45, 103, 104 του Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ