Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 9 Ιανουαρίου 2017

Την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

Θέμα

1ο

Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην  Ελένη Κακαγιάννη του Σπυρίδων, στην Τ.Κ.  Παλατιτσίων, Δήμου Βέροιας.

Θέμα

2ο

Έγκριση ή μη ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος και παράταση του ωραρίου λειτουργίας της, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΠΑΡ» στον  Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Γεωργίου, στην Τ.Κ. Βεργίνας, Δήμου Βέροιας.

Θέμα

3ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της δραστηριότητας:  «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων με διάνοιξη οδού 80 μ. σε ιδιωτική έκταση 29.956,92 τ.μ. στη θέση «Ντορμάνι» της Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας».

Θέμα

4ο

Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ