Αλεξάνδρεια: Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, κλειστά και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου τα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ. 27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
 
2) Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Τη συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 , λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ