Μέτρα τάξης για τον αγώνα «Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ»

 

Απόφαση μέτρων τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου 11ης αγωνιστικής SUPER LEAGUE 2016-2017 μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ» τo Σάββατο 14-01-2017 και ώρα 17:15’ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
΄Εχοντας υπ΄ όψη:
α. τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα
β. την 38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων»
γ. την 24560 από 24.7.2003 Κ.Υ.Α. «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. την 37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.
ε. το Ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις»
στ. την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/299067/17661/1693/393 από 30-10-2015 Βεβαίωση Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Γ.Γ.Α.
ζ. τις απόψεις των εκπροσώπων των αγωνιζομένων Π.Α.Ε. (Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ κ. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Αντώνιος), της SUPERLEAGUE (κ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος ) και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, ως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας μας σύσκεψη την 10-11-2016 και ώρα 11.00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας και το αποτέλεσμα αυτής. Εκπρόσωποι Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ και Δ.Ε.Α.Β. δεν προσήλθαν.
η. ότι από την Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ θα εκδοθούν μέχρι 1000 εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα και θα διαθέσει ένα (01) μπούθ 10 ατόμων για τους επισήμους της φιλοξενούμενης ομάδος στη Θ3 και 20 προσκλήσεις στη Θ4.
θ. Ο αγώνας κρίνεται χαμηλής επικινδυνότητας.
ι. την επικινδυνότητα του αγώνα, τις εκτιμήσεις κινδύνου διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την κρατούσα κατάσταση του γηπέδου αναφορικά με τη δυνατότητα ασφαλούς διαχωρισμού των φιλάθλων
ια. το από 10-11-2016 Πρακτικό Σύσκεψης εκπροσώπων αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων.
ιβ) Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ με το 1115 από 09-01-2017 έγγραφο της και η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ τηλεφωνικά μας γνωρίζουν ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή των αποφασισμένων στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10-11-2016.
και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των δυο ομάδων.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να εκδώσει μέχρι 1000 εισιτήρια, ως ακολούθως:
 ΘΥΡΑ 1-6 : 400 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
 ΘΥΡΑ 2 : 250 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
 ΘΥΡΑ 3 : 100 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
 ΘΥΡΑ 4 : 250 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και ύστερα από Απόφαση της γηπεδούχου ομάδος και των υπηρεσιακών παραγόντων κατά τη διεξαγωγή της σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 12-01-2017, δύναται να μην λειτουργήσουν οι κερκίδες 1 και 6 του Σταδίου,
2. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις κερκίδες των Θυρών 1, 2, 3, 4 και 6, αφού προμηθεύονται εισιτήριο από τα τρία (03) εκδοτήρια Θύρας 1.
-Η είσοδος φιλάθλων Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ για τις ανωτέρω κερκίδες θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες Θύρες, πλην της κερκίδας Θύρας 6, η οποία θα πραγματοποιείται από τη Θ1. Η είσοδος Θ6 θα παραμείνει κλειστή. Ομοίως, η είσοδος και η αντίστοιχη κερκίδα Θ5 (φιλοξενουμένων) θα παραμείνει κλειστή.
3. Δεν θα οριστεί συγκεκριμένο τμήμα κερκίδων του Σταδίου για φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδος. Τυχόν φίλαθλοι φιλοξενούμενης ομάδος που θελήσουν να παρακολουθήσουν τον εν λόγω αγώνα, να προσέλθουν μεμονωμένα δίχως διακριτικά ομάδος τους και να καταλάβουν διαθέσιμες θέσεις στις εξέδρες του γηπέδου, για τις οποίες έχουν προμηθευτεί εισιτήριο.
4. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν στον ειδικό χώρο στάθμευσης έναντι Δημοτικού Σταδίου, επιτηρούμενα από αστυνομική δύναμη Α.Τ. Βέροιας.
5. Με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ, τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας να φιλοξενηθούν στην Θύρα 3 VIP.
6. Οι θύρες του Σταδίου Βέροιας να ανοίξουν δύο (02) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ήτοι την 15:15΄.
7. Η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει μεμονωμένα.
8. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο (02) τουλάχιστον ζώνες περιμετρικά του Σταδίου Βέροιας, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.
9. Να αποκλεισθεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
10. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.
11. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε φιάλες, κύπελλα, κούπες ή κουτιά κάθε μορφής, ως επίσης και άλλα αντικείμενα που έχουν κατασκευασθεί από γυαλί ή κάθε άλλο εξαιρετικά σκληρό υλικό.
12. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας, φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
13. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο Στάδιο ή περιέχει υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.
14. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την γηπεδούχο Π.Α.Ε. πριν την ανάπτυξη των Αστυνομικών Δυνάμεων.
15. Αμφότερες οι Π.Α.Ε. μέχρι την 10:00΄ ώρα της 12-01-2017 το αργότερο, να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας (fax:2131527762) τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δυο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους απ΄ αυτά, καθώς και τους υπεύθυνους – αρχηγούς των αθλητικών αποστολών (ονοματεπώνυμο – κινητό τηλέφωνο) την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασης του στην Αθλητική εγκατάσταση.
β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων – υπευθύνων ασφαλείας, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.
γ. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να προσλάβει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄αρίθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη ΣΥΝΗΘΩΝ αστυνομικών μέτρων από 15.00΄ ώρα της 14-01-2017, σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για 1:200 θεατές πλήν όμως όχι λιγότεροι από 10 άτομα, το οποίο θα συνεργάζεται με την Αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν.2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητος, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, οι θέσεις και την διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος για το σκοπό αυτό προσωπικού στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α.Τ.-Τ.Α. Βέροιας), στην Δ.Ε.Α.Β. και στην διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.
16. Αμφότερες Π.Α.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
17. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 41Γ§7, 41Δ§3&9 και 41Ζ Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευσή της.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ