Βέροια: Κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες αύριο Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

 

Σύμφωνα με ενημέρωση, αύριο Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέροιας, θα παραμείνουν κλειστά.

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, δεν θα λειτουργήσουν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Γυμνάσια θα παραμείνουν κλειστά ενώ θα σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Δήμου Βέροαις δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα Λύκεια όπως είχε αποφασιστεί νωρίτερα.

 

Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/2010) καθώς και του άρθρου 4 του Π.Δ. 201/1998 «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων».

2.- Το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/2010, με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου»

3.- Την υπ’ αριθ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του «Προγράμματος Καλλικράτης»

4.- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα (χιονόπτωση και παγετός) που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας.

 

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή των μαθημάτων την Παρασκευή 13/01/2017, σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των Λυκείων του Δήμου Βέροιας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ