Βέροια: Εκπαιδευτικές δράσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης – Λήξη σεμιναρίου εξωτερικών συνόρων

 

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, ότι την 12-05-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά δέκα τέσσερις (14) Αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, με τίτλο: «Λήψη συνέντευξης από παράνομους μετανάστες – Αφενημέρωση (debriefingδιάρκειας πέντε (05) ημερών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 08-05-2017 έως 12-05-2017, από Εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη λήψη συνέντευξης από παράνομους μετανάστες-αφενημέρωση (debriefing) αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Στις θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης συμπεριλήφθηκαν ενδεικτικά αντικείμενα που αφορούν: Το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης – προτεινόμενοι μέθοδοι αντιμετώπισης - Εισαγωγή – Τι είναι η διαδικασία της αφενημέρωσης -  Το μοντέλο PEACE - Η επιλογή του υποψηφίου - Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του συνεντευξιαζόμενου /Πολιτισμική επίγνωση και πολιτιστική ποικιλομορφία - Συνεργασία με διερμηνείς και άλλους φορείς, αντίληψη, μνήμη και αναπαραγωγή αναμνήσεων, γνωστική συνέντευξη, ενεργητική ακρόαση, πρακτική άσκηση (συλλογή στοιχείων), ανάλυση πρακτικής άσκησης και η αξία της σωστής συλλογής στοιχείων - Προετοιμασία για πρακτική άσκηση, πρακτική άσκηση, σύνοψη πρακτικής άσκησης - Μεταναστευτικές ροές – Σύστημα συναλλαγής  χρημάτων, σύνταξη αναφοράς πληροφοριών που συλλέγησαν.

Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ