Νάουσα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκδήλωση της πανσελήνου τη Δευτέρα 7 Αυγούστου

 

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, ανακοινώνονται οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νάουσα, κατά την διεξαγωγή της εκδήλωσης της πανσελήνου την Δευτέρα 7 Αυγούστου:

 

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με θέμα ¨Εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας κατά την εκδήλωση της πανσελήνου την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017¨, στον χώρο του αρχαίου θεάτρου της Μίεζας στον Κοπανό Δήμου Νάουσας τη Δευτέρα 07-08-2017 κατά τις ώρες 22:00 έως 24:00,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων επί της ανωνύμου Δημοτικής οδού που οδηγεί στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας, από την αρχή της στη θέση «Πλακένια» Νάουσας έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Βέροιας - Σκύδρας, με κατεύθυνση από Νάουσα προς Επαρχιακή οδό Βέροιας – Σκύδρας, τη Δευτέρα 07-08-2017 κατά τις ώρες 20.00΄ έως 0.30΄ της επομένης.
Η κίνηση των οχημάτων στην ανωτέρω ανώνυμη δημοτική οδό, με κατεύθυνση από Επαρχιακή οδό Βέροιας – Σκύδρας προς θέση «Πλακένια» Νάουσας, θα επιτρέπεται.
Β. Την απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της ανωτέρω ανωνύμου δημοτικής οδού, στην κατεύθυνση από Επαρχιακή οδό Βέροιας – Σκύδρας προς θέση «Πλακένια» Νάουσας, από τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Βέροιας – Σκύδρας και σε μήκος 900 μέτρων, τη Δευτέρα 07-08-2017 κατά τις ώρες 20.00΄ έως 00.30΄ της επομένης.
Η στάθμευση των οχημάτων στο ανωτέρω τμήμα της ανωνύμου δημοτικής οδού μήκους 900 μέτρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται στη δεξιά πλευρά αυτής.

Άρθρο 2ο
α) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.
β) Ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Δήμου Νάουσας. Οι σηματωροί θα φέρουν φωσφορούχο γιλέκο και αναλάμποντες φανούς.
γ) Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, πέραν των επιβεβλημένων, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ