Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Ημαθίας για το βαμβάκι

 

Σε συνέχεια της Κ.Υ.Α. για το βαμβάκι, και στα πλαίσια της προσπάθειας για ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος, προσδιορίζονται οιδιάφορες τιμές του συσπόρου βάμβακος σύμφωνα με την υγρασία του προϊόντος κατά την παράδοση στα εκκοκκιστήρια των νομών Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης.

Ήτοι για υγρασία έως και 15%, τιμή βάσης του κάθε εκκοκκιστηρίου.

Για υγρασία 16% ή μεγαλύτερη, μείωση της ανωτέρω τιμής κατά τρία (3) λεπτά ανά κιλό.

Συνίσταται στους παραγωγούς να συγκομίζουν το βαμβάκι τις ώρες εκείνες κατά τις οποίες η σχετική υγρασία είναι χαμηλή ώστε να αποφευχθούν οι μειώσεις της τιμής.


Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Προδ. Ουσουλτζόγλου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ