Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (28/6/22)

 

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

   
1   Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ.  πρωτ. 7782/8-6-2022  σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Νάουσας με την Δίον Τεχνική ως προς τον τόπο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, από το ΚΔΑΥ Ιωνίας «eco trans» στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας «ΕΛΔΙΑ»
2     Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των λημμάτων των συστάδων  9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του Δημοτικού δάσους Νάουσας
3   Έγκριση ή μη  οικονομικής ενίσχυσης στον Λαογραφικό Σύλλογο ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
4   Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων  
Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
5    Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,     (A.M.: 47/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983)
Aνάδοχος: ‘‘ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’  Κ.Α.Ε.: 02.30.7331.113
6    Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος λαδιού, για τους υπόγειους κάδους και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης 
7    Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων. 
8    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας(1η κατάσταση δαπάνης)
9    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (1η κατάσταση δαπάνης)
10    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (3η κατάσταση δαπάνης)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ