Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (5/7/22)

 

Την Τρίτη 5 Ιουλίου και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ  1ο   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
ΘΕΜΑ  2ο   Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βέροιας έτους 2023.
ΘΕΜΑ  3ο   Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022 του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ  4ο   Έγκριση ή μη μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. 
ΘΕΜΑ  5ο   Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου. 
ΘΕΜΑ  6ο   Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια φαρμάκων του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ   7ο   Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  8ο   Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιώτη, για καθαρισμό περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας έτους 2022.
ΘΕΜΑ  9ο   Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης βατότητας υφιστάμενων δημοτικών οδών, στα πλαίσια του έργου ΜΥΗΣ ΒΕΡΜΙΟ (Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός).
ΘΕΜΑ  10ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» ΑΜ:35/2018.
ΘΕΜΑ  11ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022. 
ΘΕΜΑ  12ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» ΑΜ:29/2020.
ΘΕΜΑ  13ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Βέροιας (2022)» ΑΜ:80/2022.
ΘΕΜΑ  14ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων ΔΕ Βέροιας (2022)» ΑΜ:112/2022.
ΘΕΜΑ  15ο   Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αντιστηρίξεις οδών Βέροιας» ΑΜ: 81/2022.
ΘΕΜΑ  16ο   Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επέκταση-διαρρύθμιση Δημοτικού σχολείου Αγ.Γεωργίου» Α.Μ. 83/2020.
ΘΕΜΑ  17ο   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αυλείου χώρου Δημοτικού σχολείου Π. Λυκογιάννης» Α.Μ:168/2008 (ΤΥΔΚ).
ΘΕΜΑ  18ο   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)» ΑΜ:34/2020.
ΘΕΜΑ  19ο   Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρωτέας έκτασης στην ιδιοκτησία Π.Τσαπαρόπουλου.
ΘΕΜΑ  20ο   Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων οφειλών του Ι.Αργυρόπουλου από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών, λόγω υπαγωγής στον ν.4495/2017.
ΘΕΜΑ  21ο   Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. της Μ.Ι. από Χρηματικούς Καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξη νέου Χρηματικού Καταλόγου.
ΘΕΜΑ  22ο   Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κ.Αυγητίδη. 
ΘΕΜΑ  23ο   Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με τον Ι.Βελέντζα. 
ΘΕΜΑ  24ο   Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Βουτσιλά.
ΘΕΜΑ  25ο   Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  26ο   Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ