Συνεδριάζει (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (15/9/22)

 

Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00-10:00 θα συνεδριάσει δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.
ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2022).

 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας α) άμεσης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, β) επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου και γ) επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2022)  για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ