Νάουσα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (19/9/22)

 

Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1 Έγκριση ή μη, έκθεσης εξαμήνου (01/01/2022 - 30/06/2022) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 2 Έγκριση ή μη ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας μεταξύ του Δήμου Νάουσας και με λοιπούς φορείς.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος

Θέμα 3 Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας στάσιμου εμπορίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς διαδικτύου με δεκατρείς (13) ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στον Δασκαλόπουλο Αντώνιο του Δημητρίου, επί ισογείου καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου με αριθμό 14. Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Έγκριση παραχώρησης του πλακόστρωτου χώρου του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας, της Πλατείας Δημαρχίας και του πάρκου της Αγίας Παρασκευή, στον σύλλογο «Φίλοι Καρναβαλιού Νάουσας».
Εισηγητής: Η κα Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Γ' δόση 2022. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Θέμα 8 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 9 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Θέμα 10 Διάθεση υπολειμμάτων καυσόξυλων από το δημοτικό δάσος στους δημότες. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ