Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας (20/9/22)

 

Την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
 
1  Έγκριση ή μη 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής  Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (2) δύο μήνες.
2  Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τη συμμετοχή τους στη δράση «ImathiaQuality» στο Ηράκλειο Κρήτης που συμμετέχει ως συνδιοργανωτής ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.
3 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 5- 9Σεπτεμβρίου 2022 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.
4 Έγκριση ή μη διαγραφής  στον  Χ.Κ.  0028/2014.-
5 Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.
6 «Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία  μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφοράς υπολλείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης»
7 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία  καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων Δήμου Νάουσας για ένα έτος»
8 «Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων  27α,27β, 27γ,27δ,27ε,37,38α   του Δημοτικού δάσους Νάουσας»
9 Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας πλαστικών καθισμάτων και προστατευτικών στρωμάτων για το κλειστό αθλητικό κέντρο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
10 Έγκριση ή μη  διαγραφής της οφειλής και των προσαυξήσεων αυτής, για τον υπόχρεο Αλ. Ι. του Γ.
11 Έγκριση ή μη της παράτασης συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΒΕΤΛΑΝΣ»
 
 
Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ