Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (28/9/22)

 

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

ΘΕΜΑ  1ο  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
ΘΕΜΑ  2ο  Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 335/2022 απόφασης Ο.Ε. "Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βέροιας για τη δημιουργία Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς".
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Ε΄ Κύκλο (2022) του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική Δραστηριότητα», στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας στα Ιωάννινα και στην Πάτρα.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στα Best City Awards 2022.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστοχωρίου της 6ης Γιορτής Κάστανου.
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με την  Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κεντρικής Μακεδονίας, εκδήλωσης με τίτλο «Με Καρδιά από Τόλμη Γεμάτη-Πρόσκοποι στην Κατοχή».
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας χαρακτηρισμού της Ημαθίας ως «Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΔ)» ως πρώτο βήμα για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Ν.4875/2021).
ΘΕΜΑ  10ο  Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2023».
ΘΕΜΑ  11ο  Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» ΑΜ:169/2021.
ΘΕΜΑ  12ο  Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 2 και 42  αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ν.Νικομήδειας του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  13ο  Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ 126 και 52 αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Λυκογιάννης του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  14ο  Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας» ΑΜ:107/2020.
ΘΕΜΑ  15ο  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών Πόλης και Δ.Ε. (2018)» ΑΜ:104/2018.
ΘΕΜΑ  16ο  Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 528/2021 απόφασης Ο.Ε. «Αποδοχή αιτήματος Θ.Τσιναφορνιώτη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του».
ΘΕΜΑ  17ο  Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο της Χρ.Γκανάρα.
ΘΕΜΑ  18ο  Αποδοχή ή μη αιτήματος για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο της Αρ.Μισιρλή.
ΘΕΜΑ  19ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  20ο  Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.
ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  22ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  25ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.
ΘΕΜΑ  27ο  Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ