Σάλλας-Βγενόπουλος ενώνουν Blue Star-HSW, χαμένος ο Γκριμάλντι

Μοντέλο Aegean-Olympic φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί και στην ακτοπλοΐα με την Blue Star να αποκτά σταδιακά και κόμματι, κομμάτι τις γραμμές και τον στόλο της Hellenic Seaways. Μετά και τη μετοχική σχέση της Τράπεζας Πειραιώς –βασικού μετόχου της HSW- με τη MIG οι δυο όμιλοι αναζητούν συνέργειες για μείωση κόστους και αύξηση περιθωρίων κέρδους, ενώ η εταιρία του Ανδρέα Βγενόπουλου –που ελέγχει τη Blue Star- έχει από καιρό εστιάσει στους δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Η προοπτική αυτή φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει την πλευρά του Ιταλού εφοπλιστή Εμοανουέλ Γκριμάλντι ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Hellenic Seaways, με 33%, μέσω της MINOAN που ελέγχει κατά 90%.

Με τους Ιταλούς να επιθυμούν την HSW να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία και την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς να αναζητά οικονομίες κλίμακος και μεγαλύτερα σχήματα με δυνατότητα ευρείας παρέμβασης στην αγορά οι τριβές έχουν οξυνθεί και αναμένεται να κλιμακωθούν περαιτέρω.

Στα πλαίσια του ακήρυχτου μετοχικού πολέμου στην Hellenic Seaways η MINOAN διαφώνησε –σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου- και μπλόκαρε την αύξηση κεφαλαίου που προωθούσε η ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση ενεργεί μονομερώς. Απαντώντας όμως η ελληνική πλευρά και με τη ρευστότητα να εξαντλείται το ΔΣ έλαβε απόφαση για την πώληση πλοίων –εν μέσω θέρους-.

Οι εξελίξεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε στενωπό την Hellenic Seaways –εταιρία διάδοχο της MFD του Παντελή Σφηνιά-. Η αδυναμία των μετόχων να βρουν modus vivendi και οι πιέσεις προς τις ελληνικές τράπεζες για άμεση αναδιάρθρωση και πώληση θυγατρικών δημιουργούν μια δύσκολα αναστρέψιμη δυναμική.

Ετσι το μοντέλο που ακολουθήθηκε κατά την απόκτηση της Olympic Air από την Aegean, του ομίλου Βασιλάκη, φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί και στη… θάλασσα. Όπερ σημαίνει ότι η Blue Star θα αποκτήσει γραμμές της Hellenic Seaways, θα λειτουργήσουν κοινά και συμπληρωματικά και στο τέλος θα αποκτήσει και μέρος του στόλου της.

Ετσι η Τράπεζα Πειραιώς θα εισπράξει ζεστό χρήμα από την πώληση πλοίων, παίρνοντας στην ουσία πίσω όσα θα επενδύσει στη MIG και παράλληλα θα «ξεφορτωθεί» μια θυγατρική που βρίσκεται εκτός core business και η οποία δεν συνέφερε στην κερδοφορία.

Αντιθέτως η Blue Star θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο παίχτη, η MIG θα αποκτήσει ένα ισχυρό και λειτουργικό βραχίονα στην ακτοπλοΐα, προσελκύοντας παράλληλα τα βλέμματα εν δυνάμει επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς η αγορά θα έχει οδηγηθεί σε βίαιη συγκέντρωση.

Τα οικονομικά μεγέθη

 Ο όμιλος της Hellenic Seaways το 2013 παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 52,8 εκατ. ευρώ έναντι 34,9 εκατ. το 2012. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως οι απομειώσεις της λογιστικής αξίας των πλοίων του ομίλου οι οποίες ανήλθαν σε 21 εκατ. περίπου. 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει «στριμώξει» την εταιρία καθιστώντας απαιτητά δάνεια τα οποία δεν πληρώνονταν, θέτοντας κατ αυτό τον τρόπο διοίκηση και μετόχους προ των ευθυνών τους. Έτσι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου της Hellenic Seaways στα τέλη Δεκεμβρίου ανερχόταν σε 192,7 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών του στα 202,7 εκατ. σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Hellenic Seaways.

 Η αξία του στόλου της, όπως συνάγεται από την αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στα 267,045 εκατ., ενώ όπως σημειώνουν οι ορκωτοί λογιστές «για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων υπολοίπου την 164,128 εκατ. υφίστανται ναυτικές υποθήκες επί ορισμένων πλοίων του ομίλου συνολικού ποσού 267,233 εκατ.».

 

Η εικόνα της Attica Group… μητρικής της Blue Star

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 16,64 εκατ. Κύριο χαρακτηριστικό του α΄ τριμήνου είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στις γραμμές εσωτερικού η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση του κύκλου εργασιών στην Αδριατική θάλασσα. 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος έχει έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας από όλα τα άλλα τρίμηνα του έτους. 

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ τριμήνου 2014 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2013 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Μαρτίου, 2014 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 323,41 εκατ. (Ευρώ 340,05 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 623,56 εκατ. (Ευρώ 629,23 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2013). Στις 31 Μαρτίου 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 20,81 εκατ. (Ευρώ 24,89 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2013). 

Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 2,93 εκατ. έναντι Ευρώ 2,35 εκατ. το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 6,06 εκατ. έναντι Ευρώ 6,77 εκατ. την ίδια περίοδο το 2013. 

Μερίδια αγοράς

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2014 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με τέσσερα πλοία Superfast και εννέα πλοία Blue Star. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος–Ιταλίας σημείωσε αύξηση 9,7% σε επιβάτες, μείωση 2,5% σε Ι.Χ. οχήματα και αύξηση 1,6% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 8% περισσότερα δρομολόγια από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. 

Στην αγορά αυτή και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Μπάρι, βάσει των στοιχείων του Ομίλου, το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast XII (σε κοινοπραξία με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ), Superfast I και Superfast II, με 1,4% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2013, ανήλθε σε 65.435 επιβάτες (μείωση 9,9%), 24.125 φορτηγά οχήματα (μείωση 17,9%) και 10.288 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 19,3%). 

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς–Κυκλάδες, Πειραιάς–Δωδεκάνησα, Πειραιάς–Ηράκλειο και Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη, στους τρείς πρώτους μήνες του 2014, εκτελώντας συνολικά 16,3% περισσότερα δρομολόγια από το α΄ τρίμηνο 2013, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 433.768 επιβάτες, (αύξηση 21,6%), 33.025 φορτηγά οχήματα (αύξηση 11,5%) και 50.810 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσικλέτες (αύξηση 22,9%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ. 

 

www.sofokleousin.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ