Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροια

dhmotikosimboulioberoiasΜε οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επίσημη υποδοχή αποστολής Βεροιέων αθλητών, προπονητών και συνοδών τους, στους 9ους Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες στο Αϊνταχο των Η.Π.Α.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση "Μανίκι" Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 520/2008 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της "Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε." για την ανάθεση εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Καστανιάς για γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της απευθείας μίσθωσης και χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης μαρμάρου στην εταιρεία "Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.".
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην ΙΚΤΕΟ HELLAS.
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί εισηγήσεως Δ.Ε. για τροποποίηση της αριθ. 374/2008 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δ. Τσαμπελάκη κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.


dhmotikosimboulioberoiasΜε οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επίσημη υποδοχή αποστολής Βεροιέων αθλητών, προπονητών και συνοδών τους, στους 9ους Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες στο Αϊνταχο των Η.Π.Α.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αμμοληψίας στη θέση "Μανίκι" Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 520/2008 απόφασης Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της "Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Βέροιας Α.Ε." για την ανάθεση εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισηγήσεως Τ.Σ. Καστανιάς για γνωμοδότηση Δ.Σ. κατά της απευθείας μίσθωσης και χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης μαρμάρου στην εταιρεία "Μάρμαρα Βέροιας Α.Ε.".
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων στην ΙΚΤΕΟ HELLAS.
ΘΕΜΑ
6ο :
Επί εισηγήσεως Δ.Ε. για τροποποίηση της αριθ. 374/2008 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δ. Τσαμπελάκη κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένους ιδιώτες.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης απόφασης Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ