Μέσα στον Οκτώβριο ο διαγωνισμός για 260 δόκιμους στο Λιμενικό

Το ηλικιακό όριο για τους υποψηφίους είναι τα 26 έτη.

 
Εντός του μηνός αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού κατάταξης 260 δόκιμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με την διεξαγωγή και γραπτής εξέτασης.
 
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τους υποψήφιους Λιμενοφύλακες περιλαμβάνουν την κατοχή απολυτηρίου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, και την πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ το όριο ηλικίας για τους προερχομένους εξ ιδιωτών θα είναι το 26ο έτος.
 
Στον επικείμενο διαγωνισμό εισάγεται πλέον και γραπτή εξέταση, αφού η βαθμολογία των υποψηφίων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.
 
Η εξέταση θα είναι με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών και θα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ιστορία, Εκθεση, Γεωγραφία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς και Ξένη Γλώσσα.
 
Τέλος, προβλέπεται παράβολο δέκα (10) ευρώ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, με σκοπό την κάλυψη μέρους των εξόδων που πραγματοποιούνται για τον διαγωνισμό κατάταξης καθώς και εξόδων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.
 
 
www.ergasia.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ