Θέσεις Διδασκόντων σε ΑΕΙ

Θέσεις έκτακτου προσωπικού (διδασκόντων του ΠΔ 407/89, πανεπιστημιακών υποτρόφων, επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών κ.λπ.) προκηρύσσουν τα παρακάτω τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις αντίστοιχες Γραμματείες των τμημάτων.
 
 
 
* Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2014.
 
 
* Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2014.
 
 
* 1 Πανεπιστημιακό Υπότροφο
Αιτήσεις μέχρι 31.11.2014.
 
 
* 1 Πανεπιστημιακό Υπότροφο
Αιτήσεις μέχρι 31.11.2014.
 
 
* 2 Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Αιτήσεις μέχρι 31.11.2014.
 
 
* 1 μεταπτυχιακό φοιτητή Βιολογικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 30.10.2014.
 
 
* 1 μεταπτυχιακό φοιτητή Βιολογικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 30.10.2014.
 
 
* 1 Ερευνητή Δ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των τεχνικών στη Ναυτιλία και τη Ναυπηγική στη Μεσόγειο 19ος – 20ος αιώνας» 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2014.
 
 
* 1 Πανεπιστημιακό Υπότροφο
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* Επιστημονικοί - Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Αιτήσεις μέχρι 30.10.2014.
 
 
* Μέλη ΕΔΤ και ΔΠ του Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
 
www.proslipsis.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ