Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.
 
 
 
 
* 1 ΠΕ Γεωπόνο, Τμήματος Φυτικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 έμπειρος ερευνητής με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Χηµείας 
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 Πτυχιούχο Φυσικό ή Μηχανικό ή Επιστημών της Θάλασσας 
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 Φοιτήτρια ή φοιτητής Φιλολογίας με κατεύθυνση Θεατρολογία
Αιτήσεις μέχρι 5.11.2014.
 
 
* 1 πτυχιούχο ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 6.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Επιστημών του Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος
* 1 Μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα, (κατά προτεραιότητα Χημικό Μηχανικό) 
* 1  Μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα (κατά προτεραιότητα Πολιτικό Μηχανικό)
* 1 Περιβαλλοντολόγο, υποψήφιο διδάκτορα,
* 1 απόφοιτο ΑΕΙ, υποψήφιο διδάκτορα
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο σε σχετικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του έργου (Φυσική - Χημεία - Επιστήμη Υλικών - Χημική Μηχανική)
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2014.
 
 
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο του έργου, που αφορά, την παραγωγή, χαρακτηρισμό και εφαρμογή υπερ-βραχέων UV-XUV παλμών φωτός
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο σε σχετικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του έργου (Φυσική - Χημεία - Επιστήμη Υλικών)
Αιτήσεις μέχρι 8.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο σε σχετικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του έργου (Φυσική - Χημεία - Επιστήμη Υλικών - Χημικη Μηχανική)
Αιτήσεις μέχρι 8.11.2014.
 
 
* 1 με Μεταπτυχιακό σε σχετικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του έργου (Φυσική / Χημεία / Επιστήμη Υλικών / Χημική Μηχανική)
Αιτήσεις μέχρι 8.11.2014.
 
 
* 1 ΠΕ Βιολόγο
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 ΠΕ Κτηνίατρο
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
Αιτήσεις μέχρι 12.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Βιολόγου ή ισοδύναμο
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας, Γενετικής ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Βιοχημικός - Βιολόγος Ερευνητής
* 1 Δρ. Βιολόγος - Ερευνητής
* 1 Δρ. Βιολόγος - Βιοχημικός Ερευνητής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ με ειδικότητα Φυσικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Επιστήμονας Υλικών (αναλόγως βαθμού και ειδικότητας)
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2014.
 
 
* 1 Mεταδιδακτορικό ερευνητή με γνώσεις στην θεματική περιοχή των διακριτών αλγορίθμων και βελτιστοποίησης
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - Κατεύθυνσης Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ιατρικής Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας  Ιατρικής Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 20.10.2014 (δημοσιεύθηκε... κατόπιν εορτής στο πρόγραμμα Διαύγεια, στις 24.10.2014).
 
 
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 υποψήφιο διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «τρανζίστορ UTBB SOI MOSFETs νανο-κλίμακας»
* 1 υποψήφιο διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «τρανζίστορ FinFETs νανο-κλίμακας»
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής ή άλλων τμημάτων συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
* 1 ειδικού Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με βασικό πτυχίο φυσικών επιστημών ή δίπλωμα πολυτεχνείου
* 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με βασικό πτυχίο Χημείας ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής με βασικό πτυχίο Τμήματος Φυσικής ή Επιστήμης και τεχνολογίας Υλικών
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής με βασικό πτυχίο Χημείας
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής με βασικό πτυχίο Φυσικής ή Μηχανικής Υλικών
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας με βασικό πτυχίο Φυσικής
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής με βασικό πτυχίο Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 2 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές με Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα οργανικών φωτοβολταϊκών
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με υποψήφιο διδάκτορα με Πτυχίο Φυσικού 
Αιτήσεις μέχρι 12.11.2014.
 
 
* 3 με Πτυχίο επιστηµών της ζωής (βιολογίας, βιοχηµεία, ιατρική, φαρµακευτική), σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 3.11.2014.
 
 
* 1 με δίπλωμα - πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ, ή/και Πληροφορικής
* 1 με  Ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation και δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής εικόνας και βίντεο. 
Αιτήσεις μέχρι 17.11.2014.
 
 
* 3 ειδικούς Πληροφορικής ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 2 Πτυχιούχους Οικονομικών, Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 διπλωματούχο Μηχανικό ή πτυχιούχο Φυσικής ή Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό φοιτητή
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, Υποψήφιο Διδάκτορα
* 1 διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό φοιτητή
* 1 διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό φοιτητή
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 2 ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2014.
 
 
www.proslipsis.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ