Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση. 

 

* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής η παρεμφερές
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* Εμπειρογνώμονες
Αιτήσεις μέχρι 21.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ ή Μηχανολόγου ή Επιστήµονα Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο (Πανεπιστημίου) Τμήματος Χημείας
* 1 με Δίπλωμα (Πανεπιστημίου) Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο πεδίο της Φαρμακευτικής ή Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, με βασικό πτυχίο Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1  Ιατρό (Παιδίατρο)
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο AEI Κοινωνικών Επιστημών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 Ερευνητής ειδικότητας Μηχανικού Λογισμικού
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 11.11.2014.
 
 
* 106 Συνεργάτες ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 ΠΕ Γεωπόνος ή ΤΕ Φυτικής Παραγωγής με εμπειρία στη συγγραφή οδηγών - σημειώσεων
* 1 ΠΕ Κτηνίατρος - Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής με εμπειρία στη συγγραφή οδηγών - σημειώσεων
* 2 ΠΕ Οικονομικού
* 2 ΠΕ Γεωπόνοι ή ΤΕ Φυτικής Παραγωγής - Στελέχοι Συμβουλευτικής Υποστήριξης
* 2 Κτηνίατροι ή ΠΕ Ζωικής Παραγωγής ή ΤΕ Ζωικής Παραγωγής/ Στελέχοι Συμβουλευτικής Υποστήριξης
* 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού / Στέλεχος Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ 
- Πανεπιστημιακού Τομέα: Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
- Τεχνολογικού Τομέα: Σχολών Διοίκησης & Οικονομίας
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό φοιτητή 
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 17.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ φιλοσοφικής σχολής ή/και ξενόγλωσσου µεταφραστικού τµήµατος
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, κάτοχος Ιατρικής Ειδικότητας Παιδιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών της Διοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* Μουσικό Όμποε
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Ηλεκτρονικής
* 2 πτυχιούχων ΑΕΙ εικαστικών τεχνών
* 1 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
* 2 πτυχιούχων ΑΕΙ
* 2 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί Η/Υ ΑΕΙ
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών
* 2 Προγραμματιστές Android
* 2 Αρχιτέκτονες ΑΕΙ
* 4 πτυχιούχοι ΑΕΙ
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρ. Μηχανικού, Μηχ. Η/Υ, Πληροφορικής ή/και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 17.11.2014.
 
 
* 8 Οικονομικού ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1  απόφοιτο ΑΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ:
- Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή
- Κοινωνικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 2 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Πτυχίο Πληροφορικής, ή συναφούς αντικειμένου
* 1 με Απόφοιτος Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή ισοδύναμο
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 με Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη βιντεοσκόπηση, διόρθωση (μοντάζ) και τελική επεξεργασία βίντεο και ήχου
Αιτήσεις μέχρι 13.11.2014.
 
 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή άλλο συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα που άπτονται της οικοτοξικολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2014.
 
 
* 1 Πτυχιούχο Τεχνολόγο - Ιχθυολόγο (ΤΕ) ή Βιολόγο (ΑΕΙ)
Αιτήσεις μέχρι 14.11.2014.
 
 
www.proslipsis.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ