Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα

Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.
Στον παρακάτω πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα, κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.
 
 
 
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων
* 5 ΥΕ Βοηθητικών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγο
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2015.
 
 
* 8 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* Ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 22.12.2014.
 
 
* Ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2014.
 
 
* Ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2014.
 
 
* 30 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2015.
 
 
* 7 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 6 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 6 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 18 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2014.
 
 
* 1 ΠΕ Νηπιαγωγών
* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοόµων
* 1 ΥΕ Βοηθητικό
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2014.
 
 
* 4 ΥΕ Εργάτες
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Χειριστή Μηχανημάτων (Φορτωτής, Ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄)
* 1 ΔΕ Διοικητικό, κατηγορίας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 5 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* Καθηγητές Καλλιτεχνικών
Αιτήσεις μέχρι 10.12.2014.
 
 
* Καθηγητές Καλλιτεχνικών
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2014.
 
 
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
* 4 ΥΕ Εργατών Πρασίνου
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2014.
 
 
* 5 με Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2014.
 
 
* 1 ΠΕ σε Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες
* 1 ΠΕ Εκπαιδευτικός Φιλόλογος
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2014.
 
 
* 8 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2014.
 
 
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Τεχνίτης Αμαξωμάτων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Μαρμαροτεχνίτες
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγοι
* 2 ΥΕ Εργάτες -τριες Κοιμητηρίων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
* 1 ΤΕ Τοπογράφος 
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικός
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 4 ∆Ε ή ΥΕ Χειριστών Μηχανηµάτων ΄Εργων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικών
* 2 ΔΕ ή ΥΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου – Φορτηγού
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΠΕ Φαρμακοποιών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 22 Καθηγητές Καλλιτεχνικών
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2014.
 
 
* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
* 1 ΤΕ Τοπογράφος
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Υδραυλικός
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 3 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΥΕ Φύλακας - Εργάτης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 6 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 8 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 11.12.2014.
 
 
* 4 ΔΕ ή ΥΕ  Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων
* 2 ΥΕ Καθαριστών- τριών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων
* 1 ∆Ε ή ΥΕ Μαγείρων
* 1 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* Καλλιτεχνικό Προσωπικό
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* Καλλιτεχνικό Προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2014.
 
 
* Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2014.
 
 
* 3 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων
* 5 ΥΕ Καθαριστών- τριών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 4 ΠΕ Νηπιαγωγών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΠΕ Παιδίατρο
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις μέχρι 16.12.2014.
 
 
* Καλλιτεχνικό Προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 8.12.2014.
 
 
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
* 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
* 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
* 8 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων
* 4 ΥΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις μέχρι 12.12.2014.
 
 
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
* 1 ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού
* 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
* 3 ΥΕ Βοηθών µαγείρων - Τραπεζοκόµων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
 
 
www.proslipsis.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ