Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Έκδοση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης 1Σ/2014

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2014 (ΦΕΚ 14/22-10-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση είκοσι δύο (22) θέσεων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ο πίνακας επιλεγέντων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

 

 

www.asep.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ