Δήμος Νάουσας: Εγκρίθηκε το έργο της Ανάπλασης πλατείας στην τοπική κοινότητα Γιαννακοχωρίου

Εγκρίθηκε χθες και δημοσιεύτηκε σήμερα η πρόταση του Δήμου Νάουσας στο πλαίσιο της δράσης που χρηματοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έργο της Ανάπλασης πλατείας στην τοπική κοινότητα Γιαννακοχωρίου. 
 
Το έργο διασφαλίζει τη λειτουργική και μορφολογική σύνδεση της πλατείας με τον υπόλοιπο οικισμό και βοηθά στη συνολική ανάπτυξη της κοινότητας.  Η πρόταση του Δήμου Νάουσας, συνολικού ποσού 300.000 ευρώ προβλέπει συνολική αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας της κοινότητας Γιαννακοχωρίου και τη δημιουργία πλήρως και καταλλήλως εξοπλισμένης παιδικής χαράς.  
 
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε έκταση 550 τμ, και θα περιλαμβάνουν κατασκευή πεζοδρομίου, διαμόρφωση της πλατείας σε δύο επίπεδα, πλακοστρώσεις με κυβόλιθους, διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς, εξοπλισμό παιδικής χαράς, κατασκευή περίφραξης, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση πρασίνου. 
 
Η έγκριση του έργου του Γιαννακοχωρίου αποτελεί επιτυχία του Δήμου Νάουσας και του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας λόγω του σύντομου χρόνου που μεσολαβούσε ανάμεσα στην έκδοση της πρόσκλησης και της καταληκτικής της ημερομηνίας.  Για την  προώθηση και την τελική έγκριση του έργου υπήρχε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Ειδικό Γραμματέα προγραμμάτων του Υπουργείου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τον Βουλευτή Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλο, με τους οποίους ο Δήμαρχος κ. Κουτσογιάννης είχε συνεχείς επαφές. 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ