Μαθητεία-εργασία με 880 ευρώ

Απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Σχολών και των ΙΕΚ, έχουν τη δυνατότητα τα ενταχθούν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα μαθητείας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις για έξι μήνες, με τη μηνιαία απολαβή τους να ανέρχεται στα 880 ευρώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα, στην ηλεκτρονική σελίδα  www.diasindesi.gr , επιλέγουν μια σειρά επιχειρήσεων όπου θα ήθελαν να εργαστούν στο αντικείμενο που σπούδασαν και τις οποίες θα βρουν στην ίδια σελίδα, και αυτό θα πρέπει να το κάνουν μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής τους.

Αυτά προβλέπει ο νέος θεσμός μαθητείας, με τίτλο «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.», με συντονιστή φορέατο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων‐ δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕΚΑΕΛΕ και ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕΣτέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν αίτηση μπορούν να υποβάλλουν

οι απόφοιτοι: Επαγγελματικών Λυκείων  ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,Επαγγελματικών Σχολών  ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, που δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο  έτος της ηλικίας τους, κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των παρακάτω οκτώ Περιφερειών Σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο.

Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.).

Αίτηση Συμμετοχής :Αίτηση οι ενδιαφερόμενοι κάνουν στην ειδική φόρμα που υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη (επίσημος ιστότοπος της Πράξης): www.diasindesi.gr

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ -ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Ο σχεδιασμός του προγράμματος και η χρηματοδότησή του, θα καλύψει 7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών, σε όλη τη χώρα.

Περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας. Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις οκτώ αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐ υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του προγράμματος, η επιδότηση 

της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος άπαξ και ανάλογα με τις ώρες εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος.

Η πρώτη πληρωμή των υποτρόφων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας καταβάλλεται με το πέρας των δύο πρώτων μηνών της πρακτικής άσκησης. Μετά από αυτό το διάστημα η υποτροφία θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τόσο η υποτροφία θεωρητικής, όσο και η υποτροφία της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος.

 

ΛΕΝΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ