Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Nάουσας κατά τον εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου

Από την Αστυνομική Διεύθυνση ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

Αποβλέποντες στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων την 25-03-2015, ημέρα Τετάρτη, στην πόλη της Νάουσας, κατά την διεξαγωγή της παρέλασης,
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας της στάσης και της στάθμευσης κάθε οχήματος την 25-03-2015 και κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00 στην οδό Μεταμορφώσεως από την συμβολή της με την οδό Κ. Δημητριάδη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Χρ. Περδικάρη και στην οδό Ερμού απαγόρευση
στάθμευσης στην αριστερή πλευρά (πίσω από το κτίριο του Διοικητηρίου).
β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας της στάσης και της στάθμευσης κάθε οχήματος την 25-03-2015 και κατά τις ώρες 10:30 έως 13:00 στην οδό Χρ. Πετρίδη από την διασταύρωση με οδό Ζαφειράκη (έμπροσθεν Σ/Μ ΜΑΣΟΥΤΗ), Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αφών Λαναρά (Νοσοκομείου) μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Αριστοτέλους.
 
Άρθρο 2ο
α.-Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας.
β.-Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
γ.-Ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα Δήμου Νάουσας.
 
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας».
 
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ