Δηλώσεις καλλιέργειας Π.Σ.Ε.Α για ζημιά από πλημμύρα - βροχόπτωση στους Ανταποκριτές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Όσοι παραγωγοί έχουν διαπιστώσει ζημιά από ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (27-03-2015), σε δενδρώδεις καλλιέργειες και μηδική άνω του ενός έτους, στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, μπορούν να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση καλλιέργειας Π.Σ.Ε.Α. έως 30-04-2015 στους αρμόδιους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ.
 
 
ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
ΕΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ