Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας (23/4)

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 20:00 το βράδυ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και χρήζουν άμεσης συζήτησης και λήψης σχετικών αποφάσεων
Ακολουθεί η λίστα των θεμάτων που θα συζητηθούν:
1. Συζήτηση-Ενημέρωση αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 41/20-04-2015,Τεύχος Α΄)
2. Tροποποίηση της υπ’ αριθ. 147/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας με κλειστές προσφορές  για την εκμίσθωση του «Κληροδοτήματος Κων/νου Τσαρούχη»
4. Λήψη απόφασης για την αγορά ή μη 11 δίκυκλων οχημάτων (μηχανάκια) από το ελεύθερο εμπόριο, για τη μετακίνηση των υδρονομέων, λόγω επείγουσας χρήσης νερού για σπορά βαμβακιού-προώθησή της στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λήψη απαιτούμενης έγκρισης.
                                                                                       
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπρουσκέλης Νικόλαος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ