Πρόσκληση στα πλαίσια του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη της Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού κόλπου» δημόσιας δαπάνης 337.368,60 ευρώ, με περιοχή παρέμβασης στην Ημαθία την τοπική κοινότητα Κλειδίου του δήμου Αλεξάνδρειας

 Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), η οποία αποτελεί τον «Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης» και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., σε σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

Η 3η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη της Δυτικής Ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου» (Άξονας 4 ΕΠΑΛ 2007-2013) αφορά την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας) με συνολική δημόσια δαπάνη 337.368,60 .

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται οι παρακάτω τύποι επενδύσεων:

  • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών και γενικότερα εξοπλισμού αλιείας, την επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, τις υπηρεσίες φωτογραφικών τεχνών, καθώς και την παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως αυτές που συνδέονται με τη φύλαξη και απασχόληση παιδιών, τη λειτουργία κουρείων, κομμωτηρίων, καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του λιανικού εμπορίου (Δικαιούχοι: μη αλιείς)

  • Επιχειρήσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χώρων εστίασης και αναψυχής (Δικαιούχοι: μη αλιείς)

  • Επιχειρήσεις δραστηριοτήτων οικοτεχνίας-χειροτεχνίας ή βιοτεχνίας για την παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης και λοιπές βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός του τομέα αλιείας (Δικαιούχοι: μη αλιείς)

  • Επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (Δικαιούχοι: μη αλιείς)

  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (Δικαιούχοι: φυσικά/νομικά πρόσωπα)

  • Πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή εκτρέφονται με μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον (Δικαιούχοι: φυσικά/νομικά πρόσωπα),

  • Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε σκάφη για ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία (Δικαιούχοι: φυσικά/νομικά πρόσωπα),

  • Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας/Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίησης παραδοσιακών συνταγών (Δικαιούχοι: φυσικά/νομικά πρόσωπα),

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε επιλεγμένες περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας. Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες Κυμίνων*, Νέων Μαλγάρων, Καλοχωρίου, Σίνδου*, και Χαλάστρας* του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, την Τοπική Κοινότητα Κλειδίου* του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νομό Ημαθίας και τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες Κορινού του Δήμου Κατερίνης και Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Νέας Αγαθούπολης, και Πύδνας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο Νομό Πιερίας (*Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων προσδιορίζεται η 17-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝΕΘ Α.Ε., Δ/νση: Θεσσαλονίκη, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος. Τ.Κ. 54655, τηλ. 2310801070 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00).

Η ΑΝΕΘ θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής, ανοιχτές τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης, οπότε και θα γίνει από στελέχη της αναλυτική ενημέρωση για τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος.

Προκειμένου να έχετε μία πληρέστερη ενημέρωση, σας αποστέλλουμε σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό και επιπλέον σας πληροφορούμε ότι στην ιστοσελίδα μας (www.aneth.gr) υπάρχει ήδη διαθέσιμο όλο το υλικό της σχετικής πρόσκλησης, όπου και μπορείτε να παραπέμπετε τους ενδιαφερόμενους, για αναλυτικότερη πληροφόρηση.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Για την «ΑΝΕΘ»,

Βασίλης Παπαβασιλείου

Γενικός Διευθυντής

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ