Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα 'Αειφόρος ανάπτυξη Δυτικής ακτής Θερμαϊκού Κόλπου'

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του ΥΠΑΑΤ (Άξονας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013) εκπόνησε και υλοποιεί, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας), Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας με τίτλο "Αειφόρος Ανάπτυξη Δυτικής Ακτής Θερμαικού Κόλπου", Δημόσιας Δαπάνης €4,99εκ.

 
Στα πλαίσια Δημοσιοποίησης του Προγράμματος στους δυνητικούς δικαιούχους, διοργανώνεται τοπική εκδήλωση στο Κοινοτικό Κατάστημα Κλειδίου, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 20:00.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το έως και σήμερα δημοσιευμένο Πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να βρείτε:
 
Πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα βρείτε:

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ