Αλεξάνδρεια: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη της Αγ. Κυριακής του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 5-8 Ιουλίου, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου έως τις 12 Ιουνίου.

 

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

  2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών. Για λοιπούς εμπόρους, πρόσφατη εκτύπωση από taxisnet της προσωποποιημένης πληροφόρησης από την οποία να προκύπτει ότι υφίσταται ενεργή εμπορική δραστηριότητα σχετική και με τη συμμετοχή εκτός καταστήματος σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

  3. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη

  4. Εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ.

  5. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών

  6. Δημοτική ενημερότητα.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Γ. Δούμπης, Δ. Στάμος, τηλ. 23333-50112 και -50127.

 

Η τοποθέτηση των δικαιούχων, θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2015 και ώρες 10:00–12:00.

 

Ο Αντιδήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ