Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νομός Ημαθίας
 • Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: 23313 50102
 • ΚΕΠ Νομ. Αυτ/σης: 23310 77970, 23310 77980
   
 • Δημαρχείο: 2331350500
 • ΚΕΠ Δήμου Βέροιας: 233135000
 • Τμήμα Καθαριότητας ανακυκλώσιμων υλικών: 2331350634-2331350595
 • Τμήμα Πράσινου - Δασών: 2331350606
 
 • Πυροσβεστική: 199, 23310 22222
 • Νοσοκομείο: 2331351100
 • ΕΚΑΒ: 166
 • ΚΤΕΛ (Αστικά): 23310 22282
 • Ραδιοταξί: 23310 62555, 23310 62666
 • Ταξί (πιάτσα ΚΤΕΛ): 23310 75151
 • I. Mητρόπολη: 23310 22270
 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
 • Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας: 2331350102
 • Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ημαθίας: 2331372294
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ημαθίας: 2331350114
 • Γραφείο ΠΑΜ – ΠΣΕΑ ΠΕ Ημαθίας: 2331350114
 • Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ΠΕ Ημαθίας: 2331350102
 • Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Ημαθίας: 2331350137
 
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ημαθίας: 2331350171
 • Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας: 2331350118
 • Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης: 2331350125
 • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας: 2331350225
 • Τμήμα Προμηθειών: 2331350122
 • Τμήμα Γραμματείας: 2331350167
 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας: 2331350145
 • Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου: 2331050150
 • Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής: 2331350147
 • Τμήμα Κτηνιατρικής: 2331350135
 • Τμήμα Αλιείας: 2331350123
 • Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού: 2331350192
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ημαθίας: 2331353607
 • Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: 2331353637
 • Τμήμα Επαγγέλματος: 2331353632
 • Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού: 2331353602
 • Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης: 2331353617
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 2331353639
 
Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ημαθίας: 2331353400
 • Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας: 2331353424
 • Τεχνικό Τμήμα: 2331353415
 • Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης: 2331353418
 • Τμήμα ΚΤΕΟ: 2331353902
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 2331353416
 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ημαθίας: 2331353170
 • Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Περιβαλλοντικού Ελέγχου: 2331350211
 • Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 2331350175
 • Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων: 2331350216
 
Τηλέφωνα Πρόνοιας:

Επίδομα απρ.  παιδιών, τυφλότητας , αναιμικών:  2331353814

Επίδομα κίνησης , Ομ.  Προσφύγων, ανασφ, παρ/κών: 2331353817

Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας , Στεγαστικής Συνδρομής: 2331353819

Επίδομα Παρ/κών Δημοσίου, Κωφαλαλίας , Β.Ν.Υ.: 2331353816

Κοινωνική Λειτουργός: 2331353813     

 
Αστυνομική Δ/νση Ημαθίας (Επιτελείο)
 • Διευθυντής: 23310 72222, 23310 76615
 • Υποδ/ντής: 23310 20240, 23310 76612
 • Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας: 23310 76643
 • Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας
 
Τηλέφωνα Σταθμών
 • Βέροιας Θεσ/νίκης - 23310 22342 
 • Τοπικών Βέροιας - 23310 23334  
 • Αποθήκη δεμάτων - 23310 70785 
 • Μελίκης - 23310 82370  
 • Αλεξάνδρειας - 23330 23312 
 • Νάουσας - 23320 22223
 • Θεσ/νίκης - 2310 595432
 • Αποθήκη δεμάτων - 2310 595454  
 • Λάρισας - 2410 235815 
 • Αθηνών -  210 5120887 
 • Aποθήκη δεμάτων Αθηνών-2105129308
 • Τηλ. Προέδρου - 23310 22790 
 • Τηλ. Γραμματείας - 23310 22988
 • Τηλ. Γραφείου Γεν. Τουρισμού - 23310 76007
 • Τηλ Γραφείου Κίνησης - 23310 26100

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ