Διήμερο εκδηλώσεων: 'ΚυριώΤισσας Ουτοπία 2015' (23&24 Ιουνίου, 21:30)

 

23  Ι ο υ ν ί ο υ, 9:30 μ. μ.: 
Άγγελοι, παλαιοί κάτοικοι και μνημεία τής ΚυριώΤισσας.
Θέατρο και Παιδικά παιχνίδια. 
Βεροιώτικα παραδοσιακά τραγούδια. 
Αφηγήσεις κατοίκων της.
Φωτιές τού Αγιαννιού.
 
24   Ι ο υ ν ί ο υ, 9:30 μ. μ.:
Αφιέρωμα  στον  Σ τ έ λ ι ο   Σ β α ρ ν ό π ο υ λ ο.
Η Βέρα Παπαδίνα – Γαλατσίδα ερμηνεύει συνθέσεις.
Πρόσκληση προς όλους: κατάθεσε τη δική σου «Ουτοπία» 
για τη γειτονιά και την πόλη.
 
Σ τ η ν   π λ α τ ε ί α   τ ο ύ   Α γ ί ο υ   Β λ α σ ί ο υ. 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ