Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας (8/09)

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα

1

Έγκριση ή μη, της προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και γάλακτος (ως είδος ατομικής προστασίας) για τους εργαζομένους του Ν.Π. και του Δήμου Νάουσας, προϋπολογισμού 210.599,44 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.) με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Λόγω αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ στα είδη τροφίμων και κατά συνέπεια στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, για τη διαδικασία για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων επαναπροσδιορίζονται με τους νέους συντελεστές. Κρίνεται επείγουσα προκειμένου να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού.

Θέμα

2

 15η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Λόγω ένταξης έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Θέμα

3

16η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Στην παρούσα προτεινόμενη αναμόρφωση, υπάρχουν πιστώσεις για τις οποίες η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό, αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων ή την διεκπεραίωση υποθέσεων του δήμου, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία. 

Θέμα

4

Έγκριση ή μη, των δαπανών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «1ο Πανναουσαϊκό πολιτιστικό αντάμωμα»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Το 1ο Πανναουσαϊκό πολιτιστικό αντάμωμα, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου.

Θέμα

5

Οικονομική ενίσχυση του λαογραφικού συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Κοπανού Ανθεμίων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Προκειμένου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στα πλαίσια πραγματοποίησης των εκδηλώσεων του αναφερόμενου συλλόγου, οι ημερομηνίες των οποίων είναι στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, προτείνεται η οικονομική του ενίσχυση, στην παρούσα συνεδρίαση, προκειμένου δοθεί αυτή έγκαιρα.

Θέμα

6

Έγκριση ή μη, πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΒΕΤΛΑΝΣ» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Προγραμματισμένη ημερομηνία η 19η Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ