Συνεχίζονται τα έργα συντήρησης στην Εγνατία οδό στο κομμάτι από Α/Κ Νησελίου - Α/Κ Κλειδίου Κλειστό το ρεύμα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται τα έργα συντήρησης στην Εγνατία οδό στο κομμάτι από Α/Κ Νησελίου - Α/Κ Κλειδίου. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, για την πρόληψη ατυχημάτων λόγω των εργασιών, εξέδωσε την παρακάτω απόφαση, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
 
"Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στη χ/θ 282+900 νοτίου κλάδου του τμήματος Α/Κ Νησελίου - Α/Κ Κλειδίου της Εγνατίας Οδού,
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Τον πλήρη αποκλεισμό του νοτίου κλάδου κυκλοφορίας (προς Θεσσαλονίκη) της Εγνατίας Οδού, με αντίστοιχη αμφιδρόμηση του βορείου κλάδου (προς Κοζάνη), επί συνολικά τρία (03) χιλιόμετρα, από την 06.00΄ ώρα της 09-06-2015 έως την 20.00΄ ώρα της 10-07-2015, εκτρέποντας την κυκλοφορία των οχημάτων από τις Διατάξεις Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ) που υφίστανται στις χ/θ 280+300 και 283+300, εφαρμόζοντας την υποβληθείσα εργοταξιακή σήμανση, η οποία είναι τυποποιημένη και εγκεκριμένη σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β΄-905/20-05-2011, για εργοτάξια μακράς διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε., σύμφωνα με ανωτέρω (5) σχετικό.
 
Επιπλέον της ανωτέρω σήμανσης, θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, των πινακίδων καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας των σηράγγων, καθώς και αναλαμπόντων φανών. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί και θα απομακρυνθεί από τον ανάδοχο του έργου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
 
α) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από τον βόρειο κλάδο της Εγνατίας Οδού.
β) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του Έργου, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, με μέριμνα της Εγνατίας Οδού Α.Ε."

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ