Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

Σε τροχιά πληρωμής και οι εξισωτικές για το 2015

 

Προμήνυμα πληρωμών, πιθανότατα και πριν τις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του οργανισμού πληρωμών, αποτελεί η έγκριση διάθεσης πίστωσης 11,3 εκατ. ευρώ, για την εξισωτική του 2015.

 

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 «Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρων 211(2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του

ΠΑΑ 2007 – 2013 »

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ: «Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρων 211 (2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του ΠΑΑ 2007 – 2013 »

 

ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : 2015

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ: 11.330.032,65 €

ΣΑΕ: 2016ΣΕ08210012

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 11.330.032,65 € (έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά), από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Ενάριθμο - Κωδικό MIS 2016ΣΕ08210012 και με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρων 211 (2015ΣΕΟ8280009) και 212 (2015ΣΕΟ8280010) του ΠΑΑ 2007 – 2013»

2. Η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε., έτους 2017.

3. Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί με θυροκόλληση στο Κεντρικό Κατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Ολόκληρη η απόφαση

 

www.agronews.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ