ΔΕΥΑΑΛ: Ρυθμίσεις οφειλών μέχρι και 100 δόσεις

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4483/2017 ενημερώνουμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, πως μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 100 δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή των προσαυξήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Συγκεκριμένα:

α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται
κατά 100% οι προσαυξήσεις.

β) από 2 έως 24 δόσεις, 80% ποσοστό
απαλλαγής

γ) από 25 έως 48 δόσεις, 70%
ποσοστό απαλλαγής.

δ) από 49 έως 72 δόσεις, 60%
ποσοστό απαλλαγής.

ε) από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη ΔΕΥΑΑΛ το αργότερο έως 30/11/2017.
Πληροφορίες: Τηλ. 23330 27965

Εκ της ΔΕΥΑΑΛ

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

www.opolitis.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ