Κουκουλάκης Γ. Σωτήριος: Τελευταία φάση αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ Πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ από 8/11 έως 13/12

 

Το γραφείο Λογιστική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Κουκουλάκη Σωτηρίου με εδρά Εληάς 14 στη Βέροια αναλαμβάμνει αιτήσεις και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Στην παρούσα και τελευταία φάση αιτήσεων του προγράμματος πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ οι αιτήσεις είναι από 08/11 έως 13/12>>
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 08/11 ΕΩΣ 13/12 - ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ Γ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΥΠ.ΔΟΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.ΕΛΗΑΣ 14, ΒΕΡΟΙΑ, ΤΗΛ 6949928639.
 
Δικαιούχοι της δράσης είναι
Απόφοιτοι πτυχιούχοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Απόφοιτοι σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες. Απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.
 
Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης δραστηριότητας  συναφούς με την ειδικότητα τους, σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 
 
Επιδοτούνται με
• 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση
• έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
• έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
I.  Εισοδηματικά κριτήρια
Σε περίπτωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ατομικά, το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.
II.  Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει ενταχθεί  σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρία, από την 1.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης. 
ΙΙΙ. Ο ενδιαφερόμενος να μη συμμετέχει με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις, από τις 12/10/2015 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
IV. Ο ενδιαφερόμενος που ανήκει στην κατηγορία δικαιούχων Α (Ανεργοι),  να μην έχει προβεί σε διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιαδήποτε μορφή, από τις 12/10/2015.
 
Το γραφείο επίσης αναλαμβάνει:
1.Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού (συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους)
2.Αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα που αναμένεται <<Εξοικονομώ κατ'οίκον ΙΙ>> (συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη μηχανικό)
3.Αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα ΕΣΠΑ που αναμένονται.
4.Λογιστικές Εργασίες (Τήρηση Απλογραφικών Λογιστικών Βιβλίων - Δηλώσεις ΦΠΑ - Μισθοδοσία και ΑΠΔ - Όλες τις λοιπές λογιστικές εργασίες)
 
Κουκουλάκης Γ. Σωτήριος 
Οικονομολόγος Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ - Λογιστής - Μελετητής
Εληας 14, Βέροια
Τηλ. 6949928639
Δουλεύει με ραντεβού
 
 
Βιογραφικό Κουκουλάκη Γ. Σωτήρη
 
Σπουδές
 
06/2015-Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο ερευνητικό θέμα <<Κάθετες Βιομηχανικές Σχέσεις>> στο ερευνητικό πεδίο της Βιομηχανικής Οργάνωσης (κλάδος της Μικροοικονομικής) .Θέμα Διδακτορικής Διατριβής:<< Ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών επιχειρήσεων. Στρατηγικές φοροαποφυγής και πολιτικές αντιμετώπισης τους.>>(Transfer Pricing)
 
02/2008-07/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 8.43.Διπλωματική εργασία <<Δίπλευρες Αγορές>> (Two-Sided Markets - Ερευνητικό Πεδίο στην Βιομηχανική Οργάνωση (κλάδος της Μικροοικονομικής)) - Έρευνα πάνω στις πιστωτικές κάρτες.
 
10/2002-09/2007 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Οικονομική των Επιχειρήσεων από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 6.42.
 
1999-2002 Απόφοιτος του 3ου Γενικού Λυκείου Βέροιας (Τεχνολογική Κατεύθυνση) με βαθμό 16,8.
 
Εργασιακή Εμπειρία 
 
2011-2013- Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου 
2013-2014   Υπάλληλος Ασφαλιστικού Γραφείου
2014-2015  Καθηγητής Οικονομικών Δημοσίων ΙΕΚ Βέροιας
2015-2016   Καθηγητής Οικονομικών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βέροιας
2015-Σήμερα Εξωτερικός Συνεργάτης Συμβούλων Επιχειρήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο
19/01/2017-Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης Λογιστικό και Μελετητικό Γραφείο με έδρα Ελιάς 14 στη Βέροια.
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ