Βέροια: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη δαπάνης και Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Τσαντεκίδη και λοιπών.
ΘΕΜΑ 3ο Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Β.Χασιώτη).
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Λ. & Στ.Φιλιππίδη).
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για την πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου.
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ. Παύλου» έτους 2017.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια  υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών» έτους 2017.
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» έτους 2017.
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση ή μη δαπάνης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτ. Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».
ΘΕΜΑ 16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».
ΘΕΜΑ 17ο Διάθεση ή μη πίστωσης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη Βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας».
ΘΕΜΑ 18ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».
ΘΕΜΑ 19ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις–εκδόσεις–βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ 20ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 21ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ 22ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 23ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ 24ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας».
ΘΕΜΑ 25ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος».
ΘΕΜΑ 26ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 27ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας».
ΘΕΜΑ 28ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» σύγχρονου τύπου.
ΘΕΜΑ 29ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» κλασσικού τύπου.
ΘΕΜΑ 30ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ