Σύλλογος Φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης “Χρίστος Τσολάκης”: Πρόσκληση στην εκλογο-απολογιστική γενική συνέλευση (4 Δεκεμβρίου)

 

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης» στην εκλογο-απολογιστική Συνέλευση, που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, στις 6:00μμ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας (Κοντογιωργάκη 15).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
2. Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ και Διαχειριστικού Απολογισμού, (ανάγνωση σχετικών εκθέσεων της Προέδρου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.  
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, αναγγελία και παρουσίαση των
υποψηφιοτήτων.
5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, επτά (7) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) τακτικών καθώς και των τυχόν αναπληρωματικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Ανακοίνωση, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη ειδοποίησή σας, την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία ασχέτως του αριθμού παρισταμένων μελών (παρ. 2 του αρθ. 12 του Καταστατικού)
Η Συνδρομή ανέρχεται σε  € 5,00.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ          ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ