Με τα δάνεια που δόθηκαν με «αέρα» επανεκκινούν οι πλειστηριασμοί

 

Τα δάνεια των επιχειρηματιών αλλά και φυσικών προσώπων, που δόθηκαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, αλλά με… «αέρα» από τις προηγούμενες διοικήσεις των τραπεζών, λαμβάνουν σειρά προτεραιότητας κατά τους κανονικούς πλειστηριασμούς που ξεκινούν ξανά από σήμερα, αλλά και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που, επίσης εκκινούν από σήμερα.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές πρώτα στις σχετικές λίστες των πλειστηριασμών, βρίσκονται ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, προσώπων τα οποία έλαβαν δάνεια από τις τράπεζες με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους καθ΄ υπέρβαση του πλαισίου της δανειοληπτικής πολιτικής και ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκαν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Το καμπανάκι χτυπάει ιδιαίτερα, για επιχειρηματίες, που έλαβαν δάνεια εν μέσω κρίσης, αφότου είχαν κλείσει οι κρουνοί της χρηματοδότησης για το σύνολο της οικονομίας. Πολλά από τα δάνεια αυτά, χορηγήθηκαν από τις προηγούμενες διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και σήμερα οι λήπτες τους θα βρεθούν ενώπιον του κινδύνου εκπλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το σημερινό μενού και των επομένων ημερών περιλαμβάνει βασικά, μεζονέτες, βίλες με πισίνες και γενικά ακριβά ακίνητα.

Οι ίδιες τραπεζικές πηγές τόνιζαν ότι για τις τράπεζες αλλά και για τις εποπτικές αρχές (SSM και Τράπεζα της Ελλάδος) στόχος είναι η τιμωρία των εύπορων στρατηγικών κακοπληρωτών που διαθέτουν μεγάλη περιουσία, αλλά έχουν εκμεταλλευθεί επί σειρά ετών το πλαίσιο προστασίας που έχει τεθεί για τους πραγματικά αδύναμους οφειλέτες, αδιαφορώντας για την αποπληρωμή των χρεών τους.

Ακόμη τραπεζικές πηγές διευκρινίζουν ότι, μπορεί να βγεί στον πλειστηριασμό ένα ακίνητο σχετικά μικρομεσαία, αλλά να ανήκει σε στρατηγικό κακοπληρωτή, ο οποίος έχει μεταταβιβάσει νωρίτερα τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία και όχι σε κάποιον μικρομεσαίο που πήρε σταγαστικό δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι και δεν μπορεί πλέον να το αποπληρώσει.

Ωστόσο τα δύσκολα έπονται, καθώς οι περισσότεροι που έλαβαν χαριστικά δάνεια και με «αέρα», αντί εγγυήσεων, σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν περιουσιακά στοιχεία στο όνομά τους, έχοντας φροντίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να τα μεταβιβάσουν.

Λίγοι φέτος, επιταχύνουν το 2018 

Μπορεί σε πρώτη φάση οι πλειστηριασμοί να στοχεύουν στους μεγάλους και στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά οι πιεστικοί στόχοι που τίθενται στις τράπεζες, ως προς τον αριθμό των πλειστηριασμών, κάποια στιγμή θα αγγίξουν και τους μη εύπορους.

Μέχρι το τέλος του 2017 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 50 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αλλά από τον Ιανουάριο ο πήχης ανεβαίνει στους 500 – 700 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Στους επόμενους μήνες η πίεση στις τράπεζες αυξάνεται, καθώς από τον Μάρτιο, μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα διενεργούνται 1.000 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί μηνιαίως και θα να φτάσουν τους 2.000 μηνιαίως στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Δηλαδή, την επόμενη χρονιά θα πρέπει να γίνουν 15.000 - 20.000 πλειστηριασμοί, ενώ συνολικά στην προσεχή τριετία θα πρέπει να βγουν «στο σφυρί» τουλάχιστον 40.000 περιουσιακά στοιχεία κακοπληρωτών

Πως θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Η διαδικασία που ορίζει το πλαίσιο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προβλέπει τα ακόλουθα βήματα:

1. Ο δικαστικός επιμελητής σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά.

2. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αλλά και το χρόνο και τον τόπο του πλειστηριασμού, θα δημοσιεύεται «μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές.

3. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την σχετική εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το σχετικό πληρεξούσιο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. 

4. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

6. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει τη σχετική έκθεση κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.

7. Ο υπερθεματιστής, στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

8. Για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με τη σειρά του ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

9. Η διάταξη ορίζει ότι η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

 
 
www.sofokleousin.gr
 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ