Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας (11 Δεκεμβρίου)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 336/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής: 


Θέμα: Διατύπωση απόψεων επί της Επικαιροποίησης -Τροποποίησης απόφασης Δ.Σ για τον Καθορισμό Χώρων Προβολής  Υπαίθριας  Διαφήμισης στο Δήμο Βέροιας.


Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.


Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ