Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας στις 6 Δεκεμβρίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  6η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Θέμα 1 Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Θέμα 2 17η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης


Θέμα 3 Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ.138/2017 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού χρήσης 2016 και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.


Θέμα 4 Έγκριση ή μη, της με αρ.125/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», περί της έγκρισης του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.&Α.  Δ.Νάουσας για το οικονομικό έτος 2018.
 Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 5 Έγκριση ή μη, κανονισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος 

Θέμα 6 Έγκριση ή μη, κανονισμού καθαριότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος  

Θέμα 7  Έγκριση της υπ' αριθμ. 67/2017 μελέτης με τίτλο "Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών


Θέμα 8 Υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση 2017" του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου για το έργο: "Αναπλάσεις της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου" και κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας του επιπλέον ποσού του προϋπολογισμού του έργου.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 9 Κατ'αρχήν απόφαση εκμίσθωσης τουαλετών στο δημοτικό κατάστημα "Βέτλανς"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 10 Τροποποίηση ή μη, της με αρ.44/2014 Α.Δ.Σ., σε ότι αφορά την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπηρεσίας καθαριότητας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος.


Θέμα 11  Διατύπωση γνώμης για έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλης Νάουσας»,(με αρ. μελ. 20/2017),κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες (με αναθεωρήσεις).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 12 Αποδοχή ή μη, ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 13  Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα 14   Έγκριση ή μη, πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης


Θέμα 15 Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης 3ετίας , με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  , αγροτεμαχίων του οικισμού Πολυπλατάνου ,  Αρχαγγέλου ,Ζερβοχωρίου και Αγγελοχωρίου, των οποίων έχουν λήξει οι μισθώσεις του στις 30/11/2017 , για καλλιέργεια .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα 16  Τροποποίηση ή μη, της με αρ. 360/2017 Α.Δ.Σ., λόγω αλλαγής των στρεμμάτων του αγροτεμαχίου 148 στην Τ.Κ.Μαρίνας, οικισμού Πολλά Νερά, βάσει του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (Δασαρχείου Νάουσας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης


Θέμα 17 Έγκριση ή μη εκδήλωσης βράβευσης εκπροσώπων των "ΑΛΛΗΛΟΝ ΝΕΤ" & "ΔΡΟΜΕΑΣ" ως ανταπόδοσης σε δωρεά εξοπλισμού γραφείου στο Δήμο Νάουσας και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα 18 Οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 19   Έγκριση ή μη συνδιοργανωσης εκδήλωσης με tον πολιτιστικό σύλλογο «Εύξεινος λέσχη Κοπανου» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη
μέρους των συνολικών εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 20  Έγκριση ή μη πραγματοποίησης εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης «Νεφέλες»
και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 21   Έγκριση ή μη εκδήλωσης «Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 22  Έγκριση ή μη εκδήλωσης «4o NAOUSSA SANTA RUN» και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 23  "Έγκριση ή μη δαπάνης παραγωγής τηλεοπτικής εκπομπής τουριστικής προβολής σε μέσο πανελλήνιας εμβέλειας με τίτλο "LOVE AND TRAVEL" και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού


Θέμα 24  "Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης, διαμονής και εστίασης μελών κριτικής επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό "Δημοτικό Πάρκο Νάουσας-Δημιουργώντας τη νέα εποχή" και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 25   Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Νάουσας» (αρ. μελ. 02/2014)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 26  Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους. 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ