Το Δημόσιο έχει 7.239 άχρηστους τραπεζικούς λογαριασμούς!

 

Το κλείσιμο 7.239 άχρηστων λογαριασμών που τηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος υπουργεία και δημόσιοι φορείς, αποφάσισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Πρόκειται για λογαριασμούς οι οποίοι δεν είχαν λόγο ύπαρξης, εδώ και δεκαετίες, αλλά ωστόσο παρέμεναν ενεργοί, επειδή, απλά, κανείς δεν βρέθηκε να τους κλείσει και να ελαφρυνθεί το δημοσιολογιστικό σύστημα, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η περίπτωση των χιλιάδων ξεχασμένων τραπεζικών λογαριασμών των δημοσίων φορέων αποτελεί μία ακόμη διαπίστωση της κατάστασης που επικρατεί στο Δημόσιο τομέα και αποδεικνύει ότι ενδεχομένως δαπανώνται κονδύλια, από κεκτημένη ταχύτητα χωρίς να χρειάζονται.

Με την επισκόπηση των δαπανών που γίνεται κάθε φορά ώστε να εξοικονομηθούν κονδύλια από τομείς που δεν τα έχουν ανάγκη, προκύπτουν εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα η τελευταία επισκόπηση των δαπανών, απέδωσε το ποσό των 320 εκατ. ευρώ, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η αύξηση των επιδομάτων των παιδιών για το 2018, ώστε αντί για μειώσεις, να υπάρξουν αυξήσεις! 

Η πρώτη απόφαση του Γιώργου Χουλιαράκη, προβλέπει το κλείσιμο λογαριασμών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται η ανάγκη μείωσης των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος, για τον εξορθολογισμό και την καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων του Ε.Δ. όπως επίσης και το γεγονός ότι ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν οι λογαριασμοί έχει εκλείψει και έχουν μηδενικά υπόλοιπα.

Αφορά ξεχασμένους λογαριασμούς όλων υπουργείων της Βουλής, των επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά διαφόρων γραμματειών και φορέων.

Ο αριθμός τους είναι 7.222(!)

 Άλλοι 17 αδρανείς

Η δεύτερη σχετική απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη προβλέπει τη μεταφορά των υπολοίπων και το κλείσιμο των αδρανών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για 17 λογαριασμούς δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν έχουν κινηθεί τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών μεταφέρονται στον «λογαριασμό Νο 200 του Ελληνικού Δημοσίου,  (ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου στην ΤτΕ) και οι λογαριασμοί κλείνουν.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τους κατόχους / δικαιούχους των λογαριασμών για τη μεταφορά των τυχόν υπολοίπων τους στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και για το κλείσιμό τους και γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών τις καθοριζόμενες, από την παρούσα απόφαση, ενέργειές της. 

Και στις δύο αποφάσεις σημειώνεται, πως η μεταφορά των ποσών και το κλείσιμο των λογαριασμών δεν απαλλάσσει τους διαχειριστές αυτών, από τις ευθύνες τους, ως δημόσιοι υπόλογοι κατά τον έλεγχο της διαχείρισής τους.

 
 
www.sofokleousin.gr
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ