Αιτήσεις για 548 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 

 Πρεμιέρα για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για 548 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υποψήφιοι μέσω του ιστότοπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, έως τις 18 Ιανουαρίου. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 22 Ιανουαρίου στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι ΠΕ Εφοριακοί και ΠΕ Τελωνειακοί.

 

 

www.sofokleousin.gr

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ