Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην πόλη της Βέροιας κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων

 

Αποβλέποντες στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στην πόλη της Βέροιας, κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού των Θεοφανείων, το Σάββατο 06-01-2018,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
α) Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, από ώρες 07:00΄ έως 12:00΄ και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο διέλευσης της θρησκευτικής πομπής και τέλεσης των θρησκευτικών εκδηλώσεων, στις κατωτέρω οδούς:
- Στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου,
- Πέριξ και εντός της Πλατείας Αγίου Αντωνίου,
- Στην οδό Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου,
- Στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης.
β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως κάτωθι:
- από ώρα 10:30΄ έως 11:30΄, στην οδό Βενιζέλου, από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης και
- από ώρα 11:00΄ έως 12:00΄, στην οδό Φιλήμωνος, από την συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.

Άρθρο 2ο
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Π.Κ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και 2 του Ν. 2207/94, άρθρο 420 του Π.Κ. και των άρθρων 3,4, 45, 103, 104 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ