Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας (10/1/18)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 10-01-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο  Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για έξοδα δημοσιεύσεων και συνδρομών.
ΘΕΜΑ  3ο  Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων Τμήματος Εξόδων.
ΘΕΜΑ  4ο  Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων και επιμόρφωσης προσωπικού έτους 2018.
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για τη συντήρηση και επισκευή, ανταλλακτικά, των τελών κυκλοφορίας, των ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2018.
ΘΕΜΑ  6ο  Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.
ΘΕΜΑ  7ο  Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων για την μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση ή μη δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ  9ο  Διάθεση ή μη πιστώσεων για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ  10ο  Διάθεση ή μη πιστώσεων για παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου.
ΘΕΜΑ  11ο  Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κ.λ.π.».
ΘΕΜΑ  12ο  Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας».
ΘΕΜΑ  13ο  Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου».
ΘΕΜΑ  14ο  Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ  15ο  Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτικά σχολεία».
ΘΕΜΑ  16ο  Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ταχυδρομικά τέλη».
ΘΕΜΑ  17ο  Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας».
ΘΕΜΑ  18ο Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.242/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ  19ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ.243/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ  20ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αίτησης–κλήσης της Μ.Παυλίδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ  21ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Χ.Ζιάκα και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ  22ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση αίτησης (καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης) του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.
ΘΕΜΑ  23ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης (απόφ. 264/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ  24ο  Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία  δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης  (απόφ. 238/ΤΜ/2017).
ΘΕΜΑ  25ο  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 111/ΕΜ/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ