Ταμεία: Μεγάλοι και στρατηγικοί κακοπληρωτές «φέσωσαν» το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με χρέη που είναι αδύνατον να εισπραχθούν

 

Χαμένα θεωρούνται χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 25 δισ. ευρώ, καθώς οι αναλύσεις του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι προέρχονται από μεγάλους και στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Επίσης τα συγκεκριμένα χρέη είναι ηλικίας άνω της δεκαετίας και οφείλονται από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τα οποία σήμερα ενδεχομένως να μην υπάρχουν.

Τα συνολικά χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία που διεκδικεί την είσπραξή τους το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ανέρχονται (τέλος Δεκεμβρίου 2017) σε 31,2 δισ. ευρώ. Όμως, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το 78,8% των χρεών ή ποσό ύψους 24,64 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα! Τα «κόλπα» που χρησιμοποιούν είναι η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους, οι εικονικοί υπεύθυνοι χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ηλικιωμένοι, ανήλικοι ή αλλοδαποί κ.λπ..

Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης του 15% του ΑΕΠ το οποίο εάν εισπράττονταν θα έλυνε το πρόβλημα του Ασφαλιστικού για πολλά χρόνια.

Μόλις το 21,24% του συνολικού χρέους ή ποσό ύψους 6,65 δισ. ευρώ  δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά.

Οι παλαιές οφειλές προ του έτους 2010, είναι σαφές πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να εισπραχθούν, καθώς τα περισσότερα από εισφορές επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πτωχεύσει και σήμερα δεν υφίστανται, ενώ οι μέτοχοί τους, με τεχνάσματα έχουν αποφύγει την «τσιμπίδα» του εισπρακτικού μηχανισμού των ταμείων, για περισσότερο από μία δεκαετία.

Οι συγκεκριμένες οφειλές δεν έχουν παραγραφεί, αλλά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ και θα αποτελούν «χρέη-ζόμπι» στα βιβλία του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ.

Προκύπτει επίσης, ότι οι οφειλέτες του ποσού των 24,64 δισ. ευρώ, είναι «μεγάλοι» και βέβαια πρέπει να σημειωθεί πως τα αρχικώς βεβαιωθέντα ποσά, έχουν διογκωθεί με προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Το γεγονός ότι πρόκειται βασικά για μεγαλοοφειλέτες προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των οφειλών και τον επιμερισμό τους κατά κεφαλήν. Ειδικότερα  διαπιστώνεται ότι από τους 1.204.606 οφειλέτες των Ταμείων που οφείλουν συνολικά 31,3 δισ. ευρώ:

Οι 834.282 οφειλέτες ή το 69,3% του συνόλου έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας. Το συνολικό ποσό που οφείλουν ανέρχεται σε 3,35 δισ. ευρώ. 

Το 80% των οφειλετών ή 969.636 φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας και συνολικά οφείλουν 3,3 δισ. ευρώ.

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 89.546 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ και συνολικά οφείλουν 6,1 δις. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες, 1.698, αλλά με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ, οι οποίοι οφείλουν συνολικά 6,8 δισ. ευρώ ή το 21,7% του συνόλου των οφειλών.

 

Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής
Εύρος Οφειλής (€) Πλήθος Οφειλετών Σύνολο Οφειλών(€)
0 - 15.000 834.282 3.346.886.440
15.000 - 30.000 135.354 2.952.458.614
30.000 - 50.000 104.912 4.092.877.682
50.000 - 100.000 89.546 6.109.667.108
100.000 - 150.000 20.263 2.429.025.246
150.000 - 200.000 7.700 1.314.068.808
200.000 - 500.000 8.350 2.540.869.536
500.000 - 1.000.000 2.501 1.724.894.143
1.000.000 - 1.698 6.774.658.532
ΣΥΝΟΛΟ 1.204.606 31.285.406.109

 

 

www.sofokleousin.gr

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ