Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δασικού χάρτη Ημαθίας

 

Ανακοινώνεται ότι δόθηκε παράταση μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη Ημαθίας, που έληγε στις 31 Ιουλίου 2018.
Έτσι ενημερώνουμε ότι, οι σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (https://gis.ktimanet.gr) θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τη νέα προθεσμία.
Επίσης θα παραμείνουν σε λειτουργία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.00΄ π.μ. μέχρι 15.00΄ μ.μ. για το διάστημα μέχρι 10-9-2018, τα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) Ημαθίας, στις διευθύνσεις:
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βέροιας - Ίωνος 2 (γραφεία Δ/νσης Δασών Ημαθίας), Βέροια - τηλ.: 2313309781
Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Νάουσας - Γ. Γεννηματά 22 (γραφεία Δασαρχείου Νάουσας), Νάουσα - τηλ.: 2332025525

 

Με εντολή Συντονιστή
Ο Δ/ντής Δασών Ημαθίας
Νικόλαος Μέντης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ