Παιδικά ρούχα - Πακέτα Βάπτισης Papillonkids.gr

ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε.: Ζητείται Πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών

 

Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Πτυχιούχο Κοινωνικών Επιστημών, χωρίς να αποκλείονται οι πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, ενδιαφέρεται η ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Ε.Κ.Τ. στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Φάκελο Συμμετοχής έως τις 18 Οκτωβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες και το Αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης μπορούν να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. (www.anhma.gr).

 

Για την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Τεληγιαννίδης Θεόφιλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ